Kategorier

Slott

Hösten 2010 fick jag en idé. Jag skulle besöka alla slott i Stockholmsområdet under min föräldraledighet. Sagt och gjort, jag letade upp så många slott jag kunde hitta och började besöka slotten i februari 2011.

På denna sida finns en aktuell lista på alla slott, samt en karta där alla slott är utsatta. De slott som har en grön markering har jag besökt. Gul markering betyder att slottet är besökt, men blogginlägget är inte publicerat.


View Slott i Stockholmsområdet in a larger map

Bra källor till mer information
Wikipedia – Lista över slott och herresäten i Södermanland
Wikipedia – Lista över slott och herresäten i Uppland
Slottsguiden – Slott och herresäten

Aktuell lista – 70 slott (länkade slott är besökta)
Björksunds slott
Bogesunds slott
Bro Hof slott
Claestorp slott
Drottningholms slott
Edsbergs slott
Edsby slott
Ekebyholms slott
Ekebyhovs slott
Ekolsunds slott
Engsholms slott
Ericsbergs slott
Erstavik slott
Farsta slott
Fiholms slott
Granhammars slott
Gripsholms slott
Görvälns slott
Haga slott
Heby slott
Hässelby slott
Hässelbyholm slott
Häringe slott
Hörningsholm slott
Johannesbergs slott
Kaggeholm slott
Karlbergs slott
Kina slott
Kjesäter slott
Lejondals slott
Ljunglöfska slottet
Margretelunds slott
Mälsåkers slott
Noors slott
Nyköpingshus
Nynäs slott
Näsby slott
Penningby slott
Rockelstad slott
Rosendals slott
Rosersbergs slott
Rånäs slott
Salsta slott
Sandemar slott
Skoklosters slott
Sturehofs slott
Strömsholms slott
Steninge slott
Stockholms slott
Stora Sundby slott
Sundbyholms slott
Svartsjö slott
Södertuna slott
Taxinge slott
Tidö slott
Tullgarns slott
Tyresö slott
Ulfsunda slott
Ulriksdals slott
Uppsala slott
Venngarns slott
Viks slott
Yxtaholms slott
Åkeshofs slott
Årsta slott
Ängby slott
Örby slott
Örbyhus slott
Östanå slott
Öster Malma slott