Kategorier
Olle

Olle går

Inför ettårsdagen övar vi på att Olle ska kunna gå ordentligt och i dag tycker jag att vi gjorde ett rejält framsteg när han upprepade gånger tog upp till nio steg.