Farsta slott

by henrik on 2011-06-28

in Slott

Farsta slott ligger utmed södra stranden av Farstaviken vid inloppet till Gustavsberg. Det är inte mycket att se då det numera omges av moderna radhus och annat otidsenligt. På baksidan av slottsbyggnaden har man byggt på två enormt fula huskroppar som verkar husera någon slags äldreboende.

Det har varit svårt att hitta information om detta slott. Namnet till trots så har det inget att göra med det Farsta som ligger längs Nynäsvägen.

Farsta slott

  • Lennart

    Under slutet av 70-talet var slottet övergivet. Jag och mina polare brukade hoja dit, ta oss in genom något trasigt fönster och vandrade runt bland thinnertrasor, tidningar från mellankrigstiden och en gammal rullstol från typ sekelskiftet. Vi slog fast att drottning Kristina hade bott där, men det hade vi förstås ingen aning om. 

  • http://henrik.net Henrik Ismarker

    Kul info, tack Lennart!

Previous post:

Next post: